Tổ CHứC GIảI BóNG đá MINI MừNG NGàY THốNG NHấT đấT NướC 30/4 Và QUốC Tế LAO độNG 1/5

Đây là hoạt động thường niên nhằm chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975 – 30/4/2017 và Ngày quốc tế lao động 1/5; đồng thời tạo không khí vui tươi, hoạt động giao lưu lành mạnh, đoàn kết giữa các nhân viên, bộ phận trong Công ty

Cùng chụp ảnh lưu niệm trước giờ bóng lăn

Tập trung cao độ vào tình huống bóng

Ghi bàn rồi !  Tỷ số là 1-0

Cổ động viên cuồng nhiệt

Quyết liệt trong từng pha bóng

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, đã thu hút được sự tham gia hào hứng của nhiều nhân viên trực thuộc các phòng ban của Công ty. Đây là sân chơi lành mạnh sau những giờ làm việc căng thẳng

Chúc các cán bộ, nhân viên Công ty Quốc tế Trà Giang luôn có nhiều sức khỏe để hoàn thành tốt nhiêm vụ được giao