KHAI GIảNG LớP HọC XU HướNG MàU NHUộM, UốN SELECTIVE 2017

Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Loria Giuseppe người Italia cùng sự tham gia của hơn 50 học viên, lớp học đã diễn ra với không khí thân thiện, nhiều niềm vui và bổ ích

MR GIUSEPPE LORIA - CHUYÊN GIA SELECTIVE ITALY

CÙNG TRẢI NGHIỆM CÁC SẢN PHẨM TRÊN TÓC MẪU

BỐC THĂM MAY MẮN TRÚNG GIẢI THƯỞNG

CHỤP ẢNH LƯU NIỆM CÁC HỌC VIÊN VÀ CHUYÊN GIA

Một lần nữa Công ty TNHH Quốc tế Trà Giang chân thành cảm ơn sự ủng hộ, cũng như sự gắn bó của các học viên đã tham gia lớp học!​