CôNG TY TNHH QUốC Tế TRà GIANG

Office in Hanoi: Số 54A đường Đê Quai, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ

HA NOI:Số 54A đường Đê Quai, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội

Phone: (024) 37195406
Fax: (024) 62700863

HCM: Tầng 8, Tòa nhà Cavi , Số 67 Đường Định Bộ Lĩnh - Quận Bình Thạnh

Phone: (028) 35124696
Fax: