KHAI GIảNG LớP HọC XU HướNG MàU NHUộM FRAMESI 2017

Lớp học Xu hướng màu nhuộm FRAMESI 09/05/2017 đã diễn ra tốt đẹp, thu hút rất nhiều Nhà tạo mẫu tóc tham dự. Tại đây, chuyên gia EDMUND FEDLER ROBERT - đến từ FRAMESI HY LẠP đã chia sẻ các kỹ thuật nhuộm màu mới nhất và các ưu điểm của dòng màu nhuộm Framesi

Chuyên gia EDMUND FEDLER ROBERT giới thiệu về lớp học cho các học viên

Cùng trải nghiệm thực tế trên tóc thật

Cùng chụp ảnh kỷ niệm của toàn bộ các thành viên trong lớp học

Cùng chụp ảnh kỷ niệm toàn bộ thành viên cửa lớp học